You are here

Könyvbemutató a Műcsarnokban

A Magyar Belsőépítészek Egyesülete (MABE) kiadásában megjelent 580 oldalas kordokumentum hiánypótló a maga nemében, hiszen a több éves adatgyűjtést megelőző, lexikonnak induló könyv a belsőépítész szakma legjavát fogja össze – Szenes István, valamint Tóth Tibor Pál belsőépítész, a MABE társelnöke kezdeményezésére már 2005-ben, majd 2013-ban ismét elindult az a gyűjtőmunka, amely az MMA, az NKA és más szponzorok segítségével végül könyv formájában 2014-ben meg tudott jelenni –, napjainkban ezzel is bizonyítva az építész szakma árnyékában lassan felszámolódó belsőépítészet létjogosultságát. Érdekesség, hogy a könyvben szereplő művészek jó részt maguk küldték el az adataikat, így az adott oldalakon (a terjedelmi korlátok miatt is) azok az információk olvashatók a könyvben, amelyek a belsőépítészek számára valóban a legfontosabbak voltak. A szerkesztőbizottság, pontosabban a lektorok (Láng Judit, Kiszely Mária, Márton László Attila) szintén a szakma elismert tagjai, ők próbálták a hiányzó információkat pótolni. Ez a heroikus feladat azonban akár évtizedeket is igénybe vehetne, de a megjelenés érdekében a kéziratot le kellett zárni. „Adatok, személyek, sorsok, teljesítmények vázlatos gyűjteménye született meg ezúttal, nem kis mértékben művészettörténeti jelentőséggel is bírva. Nyugodtan nevezhetjük legalább fél évszázados adósság törlesztésének." – emelte ki Fekete György belsőépítész, az MMA elnöke.
A kötet első felében megismerhetjük a magyar belsőépítészet rövid történetét, fontosabb iskoláit. Fekete György ajánlója és Szenes István előszava (mindezek angol nyelven is) után Dvorszky Hedvig művészettörténész, a kiadvány felelős szerkesztője vezeti be az Olvasót a belsőépítészet történelmébe, szépségébe. Ernyey Gyula és Tóth Tibor Pál foglalják össze a szakma oktatásának a történetét, hogy milyen felsőoktatási intézményekben lehetett és lehet elsajátítani a mesterség alapjait.
Az arcképcsarnok sajátos logikával épül fel: 1945 után kronologikusan tárgyalja a művészeket, elsősorban a Magyar Iparművészeti Főiskolán (ma: MOME), a Soproni Faipari Egyetem Alkalmazott Művészeti Intézetében (ma: NYME–AMI) végzetteknek a diplomaéve alapján. A 335 belsőépítész gazdag képanyaga miatt ez tekinthető a könyv gerincének, erősségének. A következő fejezet már ábécérendben közli a mintegy 40 alkotó illusztrációs anyag nélküli szócikkét. Ezek után következik a belsőépítészek teljes, 733 névből álló listája, valamint egy rövidítésjegyzék. A lézerrel metszett fatáblás, gyönyörű grafikákkal tarkított, esztétikailag is fajsúlyos kiadványt Kulinyi István tervezte.

„Csak egy pillantás, egy-egy oldalba sűrített pályakép jut mindenkinek e könyvben, mégis összességében maradandó lenyomata egy művészi szakmának." (Szenes István)

Galéria: