You are here

Célok

Az Egyesület részt vesz a belsõépítészet társadalmi elismertetésének munkájában, a belsõépítészet nemzeti értékeinek folyamatos õrzésében és megõrzésében, feltárásában, gyarapításában, - kezdeményezi és szervezi tematikus kiállítások, alkotótáborok, konferenciák rendezését, - ösztöndíjat és pályázatot ír ki, - a kiemelkedõ mûvészeket az általa megalapításra kerülõ díjakkal honorálja..
Részt vesz szakértõi szinten a belsõépítészet mûalkotássá minõsítésében.
Támogatja a fiatal belsõépítészeket, közremûködik a nemzetközi és hazai szakmai szervezetek közötti együttmûködés kialakításában, ápolásában, a különbözõ szervezetek közötti összhang megteremtésében.

Az Egyesület független mûvészeti egyesület, mely kezdeményezi a belsõépítészeti tevékenységhez kapcsolódó ismeretek, új anyagok és technológiák megismertetését, a gyártó és forgalmazó cégekkel való folyamatos együttmûködés kiépítését.

Az Egyesület tagjai érdekében tanácsot ad, javaslatot tesz, és közvetít a megbízási ügyekkel kapcsolatos megkeresésekben.

Naprakész információs bázist képez, szervezési és propaganda feladatokat lát el.

Meg kívánja teremteni a magyar belsõépítészek szellemi közösségét.

Az Egyesület tevékenységével a Magyar alkotómûvészek Országos Egyesülete, a Magyar Építészkamara, és a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége tevékenységét kívánja erõsíteni és kiegészíteni a belsõépítészet és a belsõépítészek érdekében.