You are here

A fény mestere - Master of Light 2017

A FÉNY MESTERE - MASTER OF LIGHT 2017”
A Nívódíjat a Fény Nemzetközi Éve alkalmából 2015-ben alapította és támogatja
a LISYS-PROJECT Kft..
A Különdíjak támogatói a Provim Kft., a Magyar Belsőépítész Egyesület
és a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai TagozataA PÁLYÁZAT CÉLJA
A Nívódíjjal az alapító a szakma figyelmét kívánja olyan világítástervezők, építészek, belsőépítészek, tárgytervezők, képzőművészek, iparművészek, elektromos tervezők és más, kapcsolódó területeken alkotó szakemberek munkásságára felhívni, és a legkiemelkedőbbnek A Fény Mestere - Master of Light díj átadásával elismerni, akik világítástervezési folyamatokban felmutatott tudásukkal és munkájukkal hozzájárultak a magyarországi világítási kultúra fejlődéséhez és ezzel a világítástervezés ügyét előmozdították
- integráló gondolkodásmóddal,
- újfajta, magasabb minőséget célzó tervezési módszerekkel,
- világítástervezéssel kapcsolatos kutatási eredménnyel,
- új szakmai szemlélettel,
- új, saját fejlesztésű világítási eszközzel vagy világításban használható tárggyal, technológiával
- vagy egy komplex tervezési folyamat akár egy kis részletében a fentiek bármelyikének létrehozásával
- meghatározó tényezővé teszik a világítást az épített környezet részeként vagy
- alkotásuknak élménynövelő ereje van.

A PÁLYÁZÓK KÖRE
- A pályázaton minden Magyarországon életvitel-szerűen dolgozó személy vagy alkotóközösség részt vehet. A Pályázók bármely 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben Magyarországon megépült, nívós kialakítású világítási berendezést is magába foglaló munkával, képzőművészeti alkotással, tárggyal, munkamódszer projekten keresztüli bemutatásával elindulhatnak, függetlenül attól, hogy annak tervei korábban mikor készültek el.
- A díj alapítója, annak munkatársai, továbbá a zsűri tagjai a pályázaton nem vehetnek részt.
- Egy Pályázó vagy alkotóközösség egy munkával pályázhat a díjra az adott évben. Ugyanakkor lehetőség van rá, hogy a Pályázó vagy az alkotóközösség ugyanazt a pályaművet egymást követő években is nevezze.

BEADANDÓ PÁLYÁZATI ANYAG
Ha a díjra világítási tervvel vagy beépülő alkotással, eszközzel kívánnak pályázni, akkor koncepciótervet és annak megvalósulását bemutató anyagot kell benyújtani. Fontos, hogy a tervezett objektum 2015-ben, 2016-ban vagy 2017-ben a tervezett világítási berendezéssel együtt dokumentálhatóan elkészüljön.
A pályázati anyagnak minden esetben az alábbiakat kell minimálisan tartalmaznia:
- kitöltött nevezési lap és mellékelt fényképek VAGY
- külön lapon a pályaműnek a pályázat célkitűzése szempontjából való összefoglalása legfeljebb 100 szóban
- nyilatkozat arról, hogy a beadott pályázati anyag a Pályázó szellemi terméke
- a megvalósult világítási berendezésről készült fotókjpeg-ben, vagy ha a műfaja úgy kívánja meg, más digitális formátumok (pl. video vagy panoráma)
Ha a pályaművekből kiállítást rendezünk, azok a pályaművek vesznek részt a kiállításon, amelyekről a Pályázó kivonatot készít erre a célra, és POSTER.PDF filenévvel feltölt a pályázással egy időben. A kivonat az alábbiaknak megfelelő anyag:
- 1 vagy 2 oldal A2 méretű pdf formátumú fekvő elrendezésű lap
- benne szereplő vonalas rajzok vektoros formátumúak
- benne szereplő raszterképek legalább 300 dpi felbontásúak
- nincs benne kifutó kép

KIÍRÓ, NEVEZÉSI DÍJ
2017-ben a Nívódíj kiírója a díj alapítója és támogatója, a LISYS-PROJECT Kft. Idén szakmai Támogatók és partnerek is csatlakoztak a díjhoz, amely partnerek Különdíjak odaítélését támogatják az alábbiak szerint:
- A Fény Mestere 2017 - Provim Mesterdíj a Provim Kft. támogatásával
- A Fény Mestere 2017 - Design Különdíj a Magyar Belsőépítész Egyesület támogatásával
- A Fény Mestere 2017 - Fénytechnikai tervezés, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának Különdíja, a Magyar Mérnöki Kamara Elektrotechnikai Tagozatának támogatásával
A pályázatra bruttó 10 000 Ft nevezési díjjal lehet benevezni (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik), amelyet a pályázó az alapító 10403758-50526684-75691000 számú bankszámla számára utal el (akár önálló tervező, akár alkotóközösség pályázik). A nevezési díj egyben feljogosítja a Pályázót, hogy 3 fővel részt vegyen az ünnepélyes díjátadón és az azt követő fogadáson. A nevezési díjat a pályázat benyújtásával egy időben kell a Pályázónak a kiíró számlájára átutalnia. A kiíró a pályázati díj befizetéséről számlát küld a Pályázónak.
A benyújtott pályaművek automatikusan indulnak a Nívódíj mellett a meghirdetett Provim Mesterdíjért, a Design Különdíj és a Fénytechnikai Tervezés Különdíjért, nincsen szükség külön jelölésre vagy a pályázati anyag többszöri feltöltésére. Egy pályázat több díjat is nyerhet (pl. Nívódíjat és bármely Különdíjat is egy adott évben).

A GYŐZTES PÁLYAMŰ DÍJAZÁSA
A Nívódíjat egy pályamű kaphatja meg. A győztes pályaművet benyújtó Pályázó összetett díjazásban részesül, mely az alábbiakból áll:
- 600 000 Ft pénzjutalom
- Szakmai utazás a világhírű mulhouse-i Musée de l’Impression sur Etoffes textilminta-múzeumba, valamint ismerkedés a világelső Barrisol fólia-rendszereinek gyártási titkaival
- "A FÉNY MESTERE 2017” elismerő oklevél
- "A FÉNY MESTERE 2017” felirattal ellátott emlékdíj
- Minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere - Master of Light 2017elnevezést

A DÖNTŐBE (SHORTLIST) KERÜLT PÁLYAMŰVEK DÍJAZÁSA
A döntőbe (shortlist) került pályázók mindegyike meghívást kap egy szakmai utazásra, mely a világhírű mulhouse-i Musée de l’Impression sur Etoffes textilminta-múzeumba szól, továbbá az utazás alatt lehetőség lesz megismerkedni a világelső Barrisol fólia-rendszereinek gyártási titkaival is.
Ezen felül minden kommunikációjában jogosult használni A Fény Mestere - Master of Light 2017 shortlisted elnevezést.

A PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSA
A pályázat lebonyolításának folyamata az alábbi:
- a Pályázó a afenymestere.hu oldalon található pályázati leírás alapján tud pályázni a honlapról letölthető, kitöltött nevezési lap és fényképek egyidejű feltöltésével
- a Pályázó a honlap "Pályázok” menü pontja alatt megadja személyes adatait és a számlázáshoz szükséges információkat, majd ugyanezen a felületen feltölti nevezési lapját és a pályázathoz kapcsolódó képeket, videókat
- a Pályázat feltöltését követően annak módosítására nincs lehetőség. A pályázatok feltöltésének határideje február 18.
- a pályázat sikeres feltöltéséről Pályázó megerősítő visszajelzést kap
- a Pályázó befizeti a pályázati díjat a 10403758-50526684-75691000 bankszámlaszámra, amelyről a Lisys-Project Kft. számlát állít ki
- a pályázatok számának függvényében a zsűri shortlist-et (válogatást) készít február 28-ig, és ezt követően a listát a díj honlapján, a díj Facebook oldalán és a médiatámogatók felületein közzéteszi. A Fény Mestere - Master of Light 2017 nívódíj győztese a shortlistre kiválasztott pályaművek közül kerül ki.
- döntést a zsűri a tavaszán megrendezésre kerülő díjátadón hozza meg, miután meghallgatta a shortlistre került pályaművek benyújtóinak maximum 5 perces prezentációját.

A ZSŰRI ÖSSZETÉTELE
A díj odaítélése kizárólag szakmai alapon történik, minden üzleti érdektől mentesen. A pályázatokat széles szakmai elismertségnek örvendő zsűri bírálja el. A díj alapítójaként a LISYS-PROJECT Kft. a díj odaítélésében, a zsűrizésben nem képviselteti magát, ugyanakkor az előző év nyertes Pályázóját a kiíró felkéri a zsűriben való részvételre.
A szakmai zsűri tagjai:
- Timóczki-Nagy Márton, Healium Decoration alapítója, a tavalyi győztes pályamű egyik megalkotója
- Kádár Bálint, építész, a KÉK alapítvány elnöke
- Csontos Balázs, a Vígszínház világítástervezője
- Haász Ferenc, a Madebylight alapítója
- Somogyi Krisztina, vizuális intelligencia-kutató
- Szemerey Samu, építész
A zsűri a tagjaiból Elnököt választ, aki a zsűrit és annak döntését képviseli, valamint a díjátadó gálán a nyertes Pályázót bejelenti, a pályázatokat általánosan értékeli. A zsűri a pályázatok értékelésének pontrendszerét maga határozza meg oly módon, hogy a kiírás céljait és szellemiségét magába foglaló értékelési szempontrendszert állít fel, és annak mentén bírálja el a pályázatokat.

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE
- a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) mennyire innovatív, milyen újdonságot mutat be
- a pályázó mennyire járta körül a témát, mennyire mélyült el a kérdésben, hogy a benyújtott megoldással álljon elő
- a pályázat tárgya (a bemutatott terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) milyen kulturális értéket képvisel, hogyan és mennyiben járul hozzá a hazai világítási kultúra fejlődéséhez
- a pályázat tárgya mennyire értékteremtő és értékálló
- a pályázat tárgya (a prezentált terv, koncepció, tárgy, berendezés, ötlet) lehet-e alapja új szakmai sztenderdeknek, mennyire példaértékű
- a pályázat tárgya a saját területén mennyire hiánypótló
- a benyújtott pályázat és annak tárgya mennyire kidolgozott, milyen részletességgel kerül bemutatásra

A DÍJ ÁTADÁSA
- Az alapító szándéka, hogy a díj átadására 2018. tavaszán ünnepélyes keretek között kerüljön sor.
- Az alapító célja, hogy a díj átadására a lehető legszélesebb szakmai kör részvételével, valamint a lehető legnagyobb sajtónyilvánossággal övezve kerüljön sor.
- A nyertes pályázatot a zsűri Elnöke nevezi meg, a díjat a díj alapítójának képviselője adja át.
http://afenymestere.hu