You are here

Közgyűlés

Tisztelt Egyesületi Tag!

A MABE Magyar Belsőépítész Egyesület Elnöksége az egyesület évi rendes közgyűlését 2017. május 23. napjának (kedd) 15.30 órájára összehívja, az esetleges határozatképtelenség miatt pedig a megismételt közgyűlés időpontját

2017. május 23. (kedd) 16 órára

tűzi ki, amelyre Önt ezúton tisztelettel meghívja.

A Közgyűlés helyszíne:1016 Budapest, Tigris utca 59. szám alatt Baliga Kornél műterme.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy a közgyűlésen csak személyesen gyakorolhatja jogait, továbbá, hogy a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül határozatképes (Alapszabály IV/1).

A közgyűlés napirendje

1. Elnöki megnyitó
2. A közgyűlés levezető elnökének, jegyzőkönyvvezetőjének és a jegyzőkönyv hitelesítőinek megválasztása
3. Beszámoló az Egyesület 2016. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
4. A 2015. évi közhasznúsági jelentés?
5. Elnöki tájékoztató a 2017. évi munkaterv eddigi teljesítéséről, a munkatervhez kapcsolódó javaslatok, kiegészítések.
6. Tisztújítás

Kérjük, hogy a meghívó kézhezvételét e-mailben szíveskedjék visszaigazolni, hogy a közgyűlés anyagait az Ön email címére mielőbb megküldhessük.
A napirendi pontokhoz kapcsolódó írásos előterjesztései a www.mabe.hu honlapunkon lesznek elérhetőek, az elektronikus postacímmel rendelkező tagjainknak a meghívóhoz mellékeljük a 3. 4. és 5. napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket.
Akik számára honlapunk nem elérhető, kérésre postai úton megküldjük az írásos előterjesztéseket.
Kérjük, hogy amennyiben lakcímében, email címében változás történt, úgy azt már a közgyűlést megelőzően az elnökség felé szíveskedjék jelezni (emelet, ajtószám megjelölést is).

Budapest, 2017. május 10.

MABE Magyar Belsőépítész Egyesület Elnöksége nevében

Szenes István elnök sk.