Jelenlegi hely

Fogalmak és összefüggések az ipar- és tervezőművészetben (konferencia)

Munkánk során egyre gyakrabban kell szembesülnünk azzal,
hogy a használt fogalmaink jelentése és értelmezése folyamatosan változik. Más volt száz, ötven, vagy akar egy évvel ezelőtt. Hasonló változások gyelhetők meg az egyes művészeti területek, műfajok egymással való kapcsolatában, azok eltávolodásában, átfedésében, újrakapcsolódásában, illetve a tervezőknek az egyes műfajokhoz való viszonyulásában is. Ebben a folyamatosan és egyre gyorsabban
változó közegben keressük a konferencia során azokat a megfogható pontokat, deníciókat, leírásokat, kapcsolatokat, amelyek segíthetnek minket a ma zajló folyamatok megértésében.
A „Körülöttünk. Ipar- és tervezőművészet. Nemzeti Szalon 2017" kiállítás az alkotók munkáit, a képeket, tárgyakat és tereket mutatja be. Ezt támogatva és kiegészítve a konferenciának az a célja, hogy feltárja, rendezze és lehetőség szerint deniálja a ma használt fogalmakat és a művészeti területek, műfajok közötti összefüggéseket. Ezt a gondolatot követve, a kétnapos konferencia előadásai két téma köré csoportosulnak: alapfogalmak és összefüggések.

Alapfogalmak: az élet minden területén fontos, hogy a használt fogalmak jelentésével és tartalmával tisztában legyünk. Az előadások során az ipar- és tervezőművészettel kapcsolatban használt fogalmak értelmezésére és jelenkori meghatározására teszünk kísérletet.

Összefüggések: a konferencia második napján azt vizsgáljuk,
hogy az ipar- és tervezőművészet és más művészeti területek – építészet, képzőművészet, népművészet – között milyen összefüggések kapcsolódási pontok fedezhetők fel.
A konferenciát a Nemzeti Szalon kiállítás megtekintésével, a
kurátorok tárlatvezetésével és kerekasztal beszélgetéssel fejezzük be, megnyitva ezzel a felszínre került gondolatokban való elmélyülés lehetőségének útját.

Márton László Attila

A konferencia programja

2017. május 4.
Fogalmak és értelmezésük

9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.05 Köszöntő
10.05 – 10.50 Fekete György: Miről is beszélünk?
10.50 – 11.20 Ernyey Gyula: Körülöttünk: értékek és minták
11.20 – 11.30 Simon Károly(†): Tisztázatlan fogalmak az
iparművészet területén (felolvasás)
11.30 – 11.45 Szünet
11.45 – 12.15 Slézia József: Kortárs design aktuális jelentései (tekintettel az iparművészethez fűződő viszonyára és a magyar sajátosságokra)
12.15 – 12.45 Szilágyi B. András: Design – a fogalom evolúciója a posztindusztriális korban
12.45 – 13.30 Ebédszünet
13.30 – 14.30 Kerekasztal beszélgetés
Meghívottak: Ernyey Gyula, Fekete György, Koós Pál,
Slézia József, Szegő György, Szilágyi B. András

2017. május 5.
Összefüggések

9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 – 10.30 Dvorszky Hedvig: Összefüggések
10.30 – 11.00 Sturcz János: Radikális mellérendelés – Iparművészet és képzőművészet kölcsönhatása a modern és
kortárs művészetben
11.00 – 11.30 Jakab Csaba: Az építőművészet és az iparművészet kapcsolatának újjászületése elé
11.30 – 11.50 Szünet
11.50 – 12.20 Koós Pál: Future Traditions
12.20 – 12.50 Zalavári József: Ökodesign, új paradigma?
12.50 – 13.30 Ebédszünet
13.30 – 14.15 Kerekasztal beszélgetés
Meghívottak: Dvorszky Hedvig, Jakab Csaba,
Koós Pál, Sturcz János, Zalavári József

14.15 – 15.00 Tárlatvezetés a Körülöttünk. Ipar- és tervezőművészet.
Nemzeti Szalon 2017 kiállításon Scherer József és
Sára Ernő kurátorok vezetésével

15.00 – 15.45 Kerekasztal beszélgetés
Meghívottak: Sára Ernő, Scherer József, Stefan Lengyel